Vládní investice - co to je? Podstata a koncepce prstů

Pin
Send
Share
Send

Zdravím!

Dnes chci mluvit o veřejných investicích. Řeknu vám o samotném pojetí toho, co tento typ investice je. Na co jsou tyto investice více zaměřeny? Jaké výnosy se od nich očekávají a mohou být dokonce ziskové?

Ukážu prioritní oblasti investic pro stát a jaké nástroje používá. Dále se budu zabývat konkrétními rysy státního financování v naší zemi a způsoby, jak v této věci dosáhnout vyšší efektivity.

Co to je a proč jsou potřeba

Vládní investice jsou finanční investice prováděné vládními orgány nebo společnostmi se státním vlastnictvím.

Globální cíle státní investiční politiky jsou:

 • zlepšování blahobytu občanů země;
 • hospodářský rozvoj;
 • zlepšení sociálního prostředí.

Finanční prostředky jsou často zaměřeny na sociálně významné projekty, bezpečnost, životní prostředí atd.

Dále budu mluvit podrobněji o objektech financování.

Jaký je základ státní investiční politiky

Zavedená politika v oblasti veřejných investic je řadou projektů, oblastí nebo odvětví, které potřebují větší investice. Patří sem také soubor opatření ke stimulaci investiční činnosti podnikatelů, soukromého podnikání a obyvatelstva.

Kromě toho jsou do veřejné politiky zahrnuty následující aspekty:

 • stanovení časového rozmezí pro poskytování finančních prostředků;
 • pořadí prioritních oblastí a podílů financování;
 • práce na zlepšení efektivnosti investic.

Investiční oblasti

Prioritní oblasti jsou:

 • bohatství bydlení a infrastruktury;
 • obrana země;
 • zajištění vnitřní bezpečnosti společnosti;
 • společenské aktivity;
 • kulturní prostředí;
 • ochrana životního prostředí;
 • vědecká a technická sféra.

Toto je seznam primárních investičních objektů, ale stát také financuje projekty z jiných oblastí činnosti.

Hlavní rysy a příznaky

Veřejné investice se vyznačují následujícími charakteristikami:

 1. Fondy jsou vytvářeny na základě rozpočtových, mimorozpočtových a dluhových nástrojů.
 2. Postup pro poskytování a další využívání finančních prostředků stanoví stát.
 3. Velikost a načasování poskytování finančních prostředků jsou stanoveny a omezeny v rámci rozpočtových plánů.
 4. Investice jsou chráněny státem.
 5. Subjektem je stát, nikoli konkrétní řídící orgány.
 6. Hlavním cílem investice není generovat příjem, ale řešit politické nebo sociální problémy.

Druhy a formy

Vládní investice mohou být poskytovány prostřednictvím těchto forem financování:

 • přímé poskytování finančních prostředků pro konkrétní účely;
 • daňové úlevy a zvláštní výhody;
 • zvýhodněné půjčky;
 • investice prostřednictvím společností se státní účastí.

Rozpočtové investice v Rusku

Spolu se standardními prioritními oblastmi (popsanými výše), které by měl stát podporovat, má Rusko svůj vlastní charakteristický rys.

Hlavním rysem ekonomické struktury Ruské federace je její závislost na příjmech z vývozu z prodeje zdrojů. To znamená, že existuje silná závislost na cenách různých komodit. A velký podíl na struktuře státních příjmů tvoří příjmy z prodeje ropy a plynu.

V tomto ohledu je třeba rozvinout diverzifikaci příjmů do státního rozpočtu. Za tímto účelem by vláda měla aktivně stimulovat soukromé podnikání a rozvíjet různé směry prostřednictvím podniků se státní účastí.

Mohou být vládní investice v zásadě ziskové?

Mnoho lidí má mylnou představu, že státní investice nemohou být ziskové, ale není tomu tak.

Ve sociálních projektech není zisk na prvním místě, ale v mnoha jiných oblastech může stát získat vážné výnosy. Investováním do průmyslových odvětví, oblastí činnosti nebo konkrétních společností stát následně získává výnosy ve formě dividend nebo daní.

Stává se, že výhoda z těchto příjmů je mnohonásobně vyšší než počáteční investice.

Závěr

Role státního financování v ekonomice kterékoli země je obtížné přeceňovat. V Rusku má zvláštní postavení veřejný sektor. Blaho občanů a celkový ekonomický stav Ruské federace přímo závisí na tom, jak účinně je investiční politika budována v rámci rozpočtu země.

Státní investice by měly směřovat nejen do sociálních projektů, ale také do rozvoje ekonomiky. Státní politika by však měla být zaměřena konkrétně na stimulaci podnikatelské činnosti. V tomto ohledu je také důležité uvolnění investic. investice v rámci privatizačních procesů.

Doufám, že to bylo zajímavé a co je nejdůležitější - užitečné. Nezapomeňte se přihlásit k odběru nových článků a sdílet je na sociálních sítích.

Pin
Send
Share
Send