Výnos cenných papírů - co to je? Výpočtový vzorec

Pin
Send
Share
Send

Ahoj všichni!

Dnes budu mluvit o výnosu cenných papírů: jakým způsobem je možné jej vypočítat, pro které cenné papíry je tento nebo ten vzorec vhodný? Jaké jsou vlastnosti výpočtu na základě typu investičního nástroje?

Jak tento parametr koreluje s rizikovou složkou finančních aktiv? To vše ukážu na jednoduchých příkladech a nakonec řeknu pár slov o daních z kapitálových výnosů, o tom, jak jsou vypláceny, a zda se o to musí soukromý investor starat.

Stanovení ziskovosti cenných papírů

Při posuzování účinnosti nástrojů je možné zvolit jednoduché, ale nesmírně důležité pravidlo: „Měli byste si vybrat ty cenné papíry, které mohou přinést nejvyšší výnos při nejnižší úrovni rizika.“

Stanovení ziskovosti cenných papírů je nezbytným postupem pro investování. Ve skutečnosti ukazuje účinnost investic ve vztahu k investičnímu období. Pomocí tohoto ukazatele jsou porovnány různé typy finančních aktiv a přijímána kompetentnější a ověřená rozhodnutí.

Algoritmus výpočtu výtěžku centrální banky

Algoritmus pro vytvoření logického řetězce při hodnocení výnosu centrální banky je následující:

 • výběr druhu cenných papírů, druh příjmu;
 • definice vstupních parametrů, konstrukce výpočtů;
 • vyjasnění rizika spojeného s investicemi;
 • výpočet daně a možných výhod ovlivňujících konečnou ziskovost.

Druhy výnosu centrální banky

Nejprve musíte určit typ cenných papírů: akcie nebo obligace.

U zásob se rozlišují tyto typy výnosů:

 • dividenda;
 • ze zvýšení směnného kurzu;
 • roční (s ohledem na platby a růst hodnoty za rok);
 • plná (s ohledem na platby a růst hodnoty po celou dobu vlastnictví).

V případě dluhopisů může rozlišovat následující typy:

 • aktuální (relativně k aktuální tržní hodnotě);
 • do splatnosti (plný výnos do splatnosti nebo nabídka);
 • roční (úrokový kupón).

Výpočtový vzorec

Parametr může obsahovat některé sčítání a nuance. Ale nejjednodušší a nejběžnější vzorec - matematický základ pro všechny ostatní - vypadá takto:

Pár jednoduchých příkladů.

Investor koupil podíl za 100 rublů, o rok později prodal za 110 rublů. a za období vlastnictví obdržel dividendu 10 rublů. Plná ziskovost za tento rok bude:

Investor koupil dluhopis s ročním kupónem 8 procent za 1000 rublů. (100% nominální hodnoty), za rok vlastnictví jsem obdržel kupón ve výši 80 rublů. a prodal cenný papír za 980 rublů. (98%, tj. Se slevou na nominální hodnotu papíru). Nahraďte dostupná vstupní data do vzorce a získejte:

Závislost příjmu a rizika na druhu cenných papírů

Definice rizika je vždy individuální okamžik, vyžaduje analýzu mnoha faktorů.

Lze však rozlišit tři skupiny podmíněných rizik centrální banky:

 1. Nízké riziko. Nejspolehlivější nástroje, jako jsou státní dluhopisy.
 2. Střední riziko. Mohou existovat papíry velkých společností s dobrým hodnocením.
 3. Vysoce riskantní. To zahrnuje akcie většiny společností, finanční deriváty a nekvalitní dluhopisy.

Jak jsou vlastníci cenných papírů zdaněni?

Pokud investor získá příjem investováním peněz prostřednictvím licencovaného makléře, finanční zprostředkovatel se postará o všechny technické aspekty a předloží nezbytná prohlášení federální daňové službě. Prostředky obdrží klient po odečtení odpovídajících daňových nákladů.

Pokud investor přímo vlastní cenný papír, za který vydělává, bude muset vyplnit prohlášení a předat jej federální daňové službě sám.

U některých cenných papírů existují daňové pobídky, což zvyšuje příjem z investic. Například držitelé jakékoli emise vládních OFZ jsou osvobozeni od placení daně z příjmu z kupónového příjmu z těchto dluhopisů.

Závěr

Nikdy byste neměli být příliš líní k výpočtu takových důležitých ukazatelů, jako je výnos cenných papírů. Trvá to trochu času, ale pomáhá to efektivněji budovat vaši investiční pozici.

Doufám, že to bylo zajímavé a hlavně užitečné. Přihlaste se k odběru článků a sdílejte je na sociálních sítích.

Pin
Send
Share
Send